Agen ia de intalnire in 57


Despre ARACIS Misiunea ARACIS Misiunea ARACIS este de a efectua evaluarea externă a calității educației oferite de instituțiile de învățământ superior și de alte organizații furnizoare de programe de studii specifice învățământului superior, care operează în România cu scopul de: atesta, pe baza standardelor de calitate, capacitatea organizațiilor furnizoare de educație de a satisface așteptările beneficiarilor; a contribui la dezvoltarea unei culturi instituționale a calității învățământului superior; a asigura protecția beneficiarilor direcți de programe de studiu de nivelul învățământului superior prin producerea și diseminarea de informații sistematice, coerente și credibile, public accesibile, despre calitatea educației; a propune Ministerului Educației și Cercetării strategii și politici de permanentă ameliorare a calității învățământului superior, în strânsă corelare cu învățământului preuniversitar.

Atribuţii în domeniul acreditării Elaborează periodic metodologia și standardele pentru diferitele tipuri de programe și furnizori de învăţământ superior, care se avizează de MEC și se aprobă prin hotărâre a Guvernului Evaluează în temeiul standardelor și al metodologiei aprobate prin hotărâri ale Guvernului, la cerere sau din proprie inițiativă, și propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de învățământ superior și a programelor de studii.

Agen ia de intalnire in 57 Ce cauta femeile in om

Pe Agen ia de intalnire in 57 rapoartelor de acreditare, MEC elaborează actele normative pentru înfiinţarea de structuri de învăţământ superior.

Condițiile privind realizarea activității de evaluare se stabilesc prin contract; Face publice rezultatele evaluărilor externe; Publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare și asigurare a calității; Elaborează periodic, la fiecare trei ani, analize de sistem asupra calității învățământului superior din România; Colaborează cu agenții similare din alte țări pentru dezvoltarea și aplicarea de măsuri eficiente de îmbunătățire a calității programelor de învățământ superior; Elaborează Codul de etică profesională a experților ARACIS; Publică anual un raport privind propria activitate; Elaborează, o dată la trei ani, rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei activităţi, în vederea pregătirii evaluării externe de către agenţii similare din alte ţări.

Agen ia de intalnire in 57 Dating femeie in 82